B.Å. Engström

Hem

Båtbesiktningar

För ditt säkra båtköp

B.Å. Engström

Hem
Båtbesiktningar

För ditt säkra båtköp

VÄRDERING | BESIKTNING | RÅD & SERVICE | SKADEKONTROLL | FUKTMÄTNING

VÄRDERING  BESIKTNING
RÅD & SERVICE  SKADEKONTROLL
FUKTMÄTNING

Varför skall du besikta en båt före ett avslutat köp/försäljning?
Jo, av precis samma anledning som när du gör andra större investeringar, husköp eller liknande. Ofta handlar det om stora kostnader, som väl motiverar en professionell besiktning av objektet.
Fel och brister som kan vara svåra för en lekman att upptäcka, defekter som har stor betydelse för båtens sjösäkerhet, kvalitet och verkliga värde.

 • Hem
 • Hem
 • Hem
 • Hem
 • Hem
 • Hem
Hem

Som professionell besiktningsman har jag många års praktisk erfarenhet av tillverkning, reparation och service av båtar och är dokumenterat kompetent att utföra båtbesiktningar.
Arbetar opartiskt och oberoende.
Har registrerat företag godkänt för f-skatt.

Att före köpet få hjälp av en opartisk besiktningsman som gör fullständig genomgång av båten är en klok investering. Professionell besiktningsman tillhandahåller noggrant utfört protokoll med definitioner på alla anmärkningar som noterats.

En dokumentation som också bra att ha tillgång till vid olika försäkringsärenden, t ex nytecknande av försäkring eller vid eventuell skadereglering. Dokumentationen är att betrakta som värdehandling.

Hem

Hur avgör man en begagnad båts värde?
Värdet styrs helt av båtens individuella skick. Båtar av lika modell och ålder kan skilja sig åt väldigt mycket, i kvalitet beroende på tidigare användning, skötsel och slitage. Nogrann fackmässig besiktning är en bra hjälp för att hitta rätt prisbild på en begagnad båt. Begagnade båtar kan vara alldeles för högt prissatta i förhållande till skick och ålder.

Vad kostar en besiktning vid försäljning/köp?
Det beror naturligtvis på båtens storlek och tidsåtgång. Seriösa besiktningsmän lämnar om möjligt fast pris för uppdraget. Kostnaden är för det mesta försumbar i förhållande till nyttan av besiktningen.

Skadekontroll
Vid olika skador, sjöskador eller andra typer av båtskador, kan det vara nödvändigt med en inspektion av en fristående besiktningsman för opartisk bedömning av skadans omfattning och reparationskostnad. Inte minst vid eventuell skadeanmälan till försäkringsbolag.

 

Hem

Följande punkter ingår vid en standard besiktning

 • Löpande dialog med uppdragsgivaren under besiktningens genomförande
 • Muntlig genomgång på plats, av upptäckta fel och brister
 • Noggrant utfört protokoll
 • Dokumenterade definitioner på alla anmärkningar
 • Hjälp att beräkna kostnad, på föreslagna åtgärder för att avgöra slutpriset på båt köpet/försäljningen
 • Fuktmätning av vitala delar på båten.

Tänk på: Att även CE-klassad båt, efter några års användning, inte alltid håller ursprungs dokumenterade kvalitet.
Mer eller mindre slitage uppstår alltid på båtar som används. Skador och fel som kan vara svårt att upptäcka, utan professinell hjälp.
Utför uppdrag sakligt och opartiskt. För att inte min opartiskhet skall ifrågasättas, utför jag inte praktiska arbeten på båtar. Bedriver inte handel med båtar

Fristående
Besiktnings/värderingsman för båtar, fartyg byggda av plast, stål, aluminium och trä, samt av båttillbehör.
Bengt-Åke Engström
Besiktningsman

Jag lämnar gärna offert på uppdraget, om möjligt med fast pris. Beroende på uppdragets art.
Välkommen att ringa eller maila din förfrågan.

Företaget
Är momsregistrerad
Godkänd för F-skatt
Försäkringsbolag LF
Bankgiro 286-6150

Kontakta mig gärna för ytterliggare information.
Bengt-Åke Engström
Avlebro Villa
Bergsäng
61995 Västerljung

0156-10072 | 0731-833540

E-post: bengtake@baatbesiktning.se
www.baatbesiktning.se

Hem

Om mig
Min yrkesbakgrund helt kort. Började i båtbyggaryrket som lärling 1964  vid Nya Varvet i Trosa som grundades 1949 av min far, Bengt Engström. Varvet producerade vid den tiden motor- och segelbåtar byggda i olika träslag. Jag fick mina kunskaper, under ledning av erfarna båtbyggare. Nybyggnation, reparation och underhåll av träbåtar ingick då i mitt arbete.

Med tiden övertog glasfiberarmerad polyester (plast) rollen som material i båtar. Lärde mig även att använda detta material. Installation, reparation och service av marina motorer, ingick i mina arbetsuppgifter.

Delägare/Varvschef 1978-2000.

Extern utbildning
VolvoPenta: Grundutbildning med uppdateringar 1965-2000
KTH Sjöbefälsskolan i Stockholm. 1984 Betyg över avlagd
Fartygsmekanikerexamen för motorfartyg.

Hem
Hem
Hem